ἀπολείπεσθε

ἀπολείπεσθε
ἀπολείπω
leave over
pres imperat mp 2nd pl
ἀπολείπω
leave over
pres ind mp 2nd pl
ἀπολείπω
leave over
imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”